Pret met Permission Machine, deel 7

  • Berichtcategorie:Pret met PM

En hierbij sluit ik alle pret met PM af … (of wordt vervolgd?)
Dat waren de laatste woorden van pret met Permission Machine, deel 6. Maar wordt toch nog even vervolgd!

Vanmorgen (2-9-2020) ontving ik nog een mailtje van PM. Die zal ik hieronder even neerzetten en zal er even met (rood) wat commentaren aan toevoegen, gewoon omdat het kan:

Geachte heer Belmer,

Hartelijk dank voor uw bericht.
Onze excuses voor de vertraging in ons antwoord, dit dossier werd intern besproken en hiervoor was tijd nodig (nou, ik ben zeer vereerd dat jullie zoveel tijd aan mij en mijn niets betekenende websiteje hebben besteed).

Stichting Foto Anoniem, waarop wij onze bedragen baseren, heeft een breed draagvlak in Nederland, en haar tarieven zijn gebaseerd op onderzoek naar wat gangbaar en aanvaardbaar is in Nederland. 
Dat een gebruiker een foto online wenst te gebruiken waarvoor hij de fotograaf niet kan achterhalen, is een probleem dat door de foto-industrie in Nederland wordt erkend (maar de fotograaf was wel bekend in mijn geval, dus waarom kom je aanzetten met die prijslijst als de fotogaaf niet anoniem is?).
De foto toch gebruiken vormt in dergelijk geval een auteursrechtelijke inbreuk en dat is onwenselijk voor zowel de gebruiker, als de fotograaf. 
Daarom hebben de beroepsverenigingen van fotografen een oplossing bedacht en zich verenigd in Stichting Foto Anoniem (en preken ze lekker voor eigen parochie!). Een gebruiker die een dergelijke foto toch wil gebruiken, kan aan Stichting Foto Anoniem een vergoeding betalen conform haar tarievenlijst, vermeerderd met administratieve kosten. Wanneer de fotograaf zich bewust wordt van de inbreuk, dan komt SFA tussen en vrijwaart zij de gebruiker. SFA betaalt aan de fotograaf dan het bedrag conform haar tarievenlijst (en de kans dat een fotograaf zich bewust wordt van het feit dat zijn foto gebruikt wordt is erg klein, dus lekker gratis geld voor SFA!).
Dit is een mooi systeem dat een billijk evenwicht zoekt tussen de bekommernissen van de gebruiker en de rechten van de fotograaf (zouden ze dat nu echt zelf geloven?).
 
De tarievenlijst wordt door SFA met regelmaat herzien door middel van een klankbordgroep. Meer informatie hierover vindt u op http://fotoanoniem.nl/wp-content/uploads/2020/03/Tarievenlijst_SFA.pdf (ja, want dat bedrag moet toch regelmatig opgehoogd worden zonder verdere reden).
Met andere woorden, het bedrag van de tarievenlijst van SFA is het bedrag dat een fotograaf in Nederland kan verwachten uitbetaald te krijgen wanneer een gebruiker zonder zijn voorafgaandelijke goedkeuring zijn foto gebruikt, en bij gebrek aan identificatie van de auteur correct het SFA-mechanisme toepast (en toch geloof ik er geen zak van dat het ANP ook maar één cent aan een fotograaf betaald in dit soort zaken. Die zegt gewoon dat de fotograaf al betaald is voor het werk dat hij verricht heeft). SFA heeft een zeer breed draagvlak in Nederland en ook ANP ondersteunt dit. (tuurlijk, want wie wil er nou niet gratis geld!) In plaats van de volledige schade en kosten aan te rekenen, beperkt ANP zich vrijwillig tot het bedrag dat volgens SFA marktconform is, vermeerderd met een beperkte tussenkomst in de bijkomende kosten (dossierkosten) (Nee, kijk eens naar wat een fotograaf heeft gekregen voor zijn werk, zie de links in eerdere delen van Pret met PM. Als ANP zich zou beperken tot de werkelijke ‘schade en kosten’ zouden ze een paar euro rekenen).

Uiteraard is de prijslijst die u werd toegestuurd niet incorrect. De prijs voor particulieren wordt hier echter wel afgelaten omdat wij gewoonlijk geen particulieren aanschrijven, en dit tarief dan ook niet van toepassing is (‘OMDAT WIJ GEWOONLIJK GEEN PARTICULIEREN AANSCHRIJVEN’. Mag ik even heel hard lachen zeg, HAHAHAHAHAHA. Tik Permission Machine in op Google en je krijgt alleen maar verhalen te lezen van particulieren die afgeperst worden door PM!).

Indien uw website enkel voor vrienden en familie is, is het aangeraden deze af te schermen (ja maar, mijn oude opaatje snapt dat toch niet als die wachtwoorden moet invullen om zijn leven nog wat glans te geven door smakelijk te kunnen lachen om mijn cartoons. En daarbij, een aanrading is geen verplichting. Daarmee is ook niet bewezen dat er iemand anders op mijn website kwam).

Het beeld in dit dossier betreft geen stockfoto, maar een foto gemaakt door de heer Lex van Lieshout, welke regelmatig werkt voor het ANP (en dan zeker ook afgescheept wordt met de schandalig lage tarieven die het ANP vergoed. Was hij soms ook een van de fotografen die stonden te protesteren voor het ANP-gebouw om een eerlijke prijs voor hun werk te krijgen?).

De schadevergoeding die betaald wordt, wordt verdeeld onder Permission Machine en het ANP, zij verdelen deze dan verder met haar fotografen. Wij zijn niet op de hoogte van de regeling die zijn treffen met hun fotografen (SPOILER ALERT: die is er niet, ze steken alles in eigen zak!).
De dossierkosten zijn gemaakt voor het opsporen van de inbreuk en het handhaven van het recht (noemen jullie mensen bang maken en afpersen recht?). Deze zijn het directe gevolg van de inbreuk (nee, daar zat eerst nog een proces van smerige automatische robotjes voor die het web afspeuren naar vooral particulieren, want daarvan verwachten jullie het makkelijkst geld los te kunnen peuteren).

Gezien de omstandigheden zijn wij bereid, bij wijze van uitzondering (ik voel mij een uitverkorene) en onder voorbehoud van onze rechten, dit dossier te annuleren.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, en wensen u nog een fijne dag toe.

Dit schrijven wordt U gericht onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis.

Met vriendelijke groeten,

(en dan het standaard bla, bla met adresgegevens en zo)

En tot zover de e-mail van Permission Machine.
Het dossier is geannuleerd en hiermee is het dus klaar. Maar hier staat wel iets belangrijks in deze mail: ‘omdat wij gewoonlijk geen particulieren aanschrijven’. Krijg jij als particulier dus ooit een berichtje van PM, vraag dan als eerste eens wat jou dan zo speciaal maakt, omdat ze gewoonlijk nooit particulieren aanschrijven!

En hiermee komt er dan voor mij een definitief einde aan alle pret met PM, ga het stiekem toch wel een beetje missen … Dan toch maar weer even een ANP-plaatje zoeken en gebruiken, en met smart afwachten op nog meer lol … ?

Laat een reactie achter